Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Εκκλησίες

* «αφκή ημέρα ΙΓ του οκτωβρίου  δια μέρος της σεβασμίας μονής του Αγίου Ηλίου χωρίον Κληματιάς».

Νοτ. Κατοημέρις Αλοϊσιος, (1528) Διαφ. Φ. 7, υπ. 4, φ. 99V, στο 15, Γ.Α.Κ. Κέρκυρας, στο: Χαρίλαος Κόλλας, Η Νήσος των Κορυφών του 16ου αιώνα από μαρτυρίες του Ιστορικού Αρχείου Κέρκυρας, τόμος α΄, Κέρκυρα 1994, σ.116.  

Φωτ. Αρχ. Παναγιώτη Λάμπουρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου