Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Υδάτινοι πόροι

* Εις την περιοχήν αυτήν υπάρχουν τρείς βασικαί πηγαί: της Άνω Βρύσης, Κάτω Βρύσης ή Χαρακωμένης και των Κυπτριανάδων. Απόδοσης όλων μαζί 30 μ3 ωριαίως. Αρδευόμενα στρέμ. 330. Το πλαιονάζον εκ αυτών ύδωρ ως και το προερχόμενον εξ αποστραγγίσεως των αρδευομένων τεμαχίων, συγκεντρούται εις τον Τυφλοπόταμον.
Αλτιπαρμάκης Αργύρης, Συμβολή εις την Γεωργοοικονομικήν Διερεύνησιν και Αξιοποίησιν του Νομού Κέρκυρας, Ε.Α.Σ.Κ., Κέρκυρα 1966.
Πάνω βρύση, Φωτ. Αρχ. Παναγιώτη Λάμπουρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου